Header
   
 
Om Fonden
Fonden af 17-12-1981 blev stiftet ved testamente den 17. december 1981.

Fondens har til formål at:
  1. Yde støtte til forskning inden for sygdomsbekæmpelse.
  2. Yde støtte til anerkendte veldædige organisationer, der hjælper handicappede, sygdomsramte eller forældreløse børn i Danmark eller i udlandet.
  3. Yde støtte til andre anerkendte organisationer, der har international hjælp for øje.
Fonden støtter således to kategorier: Forskning inden for sygdomsbekæmpelse og hjælpeorganisationer. Fonden yder således efter sit formål ikke hjælp til enkeltpersoner i nød.