Header
   
 
Hjælpeorganisation
Ansøgning med bilag skal indsendes til administrator i 4 eksemplarer. Ansøgningsskema anbefales, men det er ikke et krav.

Ansøgninger kan forventes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, såfremt ansøgningen er administrator i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Der afholdes sædvanligvis 3 bestyrelsesmøder om året, i maj august og november.

Ansøgere, hvis ansøgning ikke imødekommes, får ikke besked, medmindre ansøgningen giver anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen er interesseret i efterfølgende at modtage rapport over projekter, fonden har ydet støtte til.  

Download Ansøgningskema vedrørende organisationer