Header
   
 
Forskning
Sædvanligvis kan der hvert år søges om et seniorstipendium, et skolarstipendium og midler til forskning. Visse år kan der tillige søges om et Ph.D-stipendium, som ikke omfatter afgiften til universitetet.

Om de aktuelle støttemuligheder for indeværende år: Se årets opslag

Ved ansøgning skal der anvendes ansøgningsskema.

Der findes ét ansøgningsskema for forskning og ét fælles ansøgningsskema til brug for skolar-, Ph-D- og seniorstipendium, idet ansøgeren på forsiden skal markere hvilken form for stipendium, der søges om.

Hvis ansøgningsskema ikke er anvendt eller ansøgningen ikke opfylder ansøgningsskemaets eller opslagets formelle krav, vil ansøgningen blive afvist uden realitetsbehandling.

Midler til forskning kan eksempelvis være midler til apparatur eller drift. Efter fondens praksis imødekommes ansøgninger om midler til forskning med maksimalt kr. 100.000. Der kan i 2023 ikke søges om midler til forskning alene – kun som led i en ansøgning om stipendium.

Ansøgning om støtte skal være administrator i hænde senest den 15. juni. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i september måned. Positivt svar vil blive udsendt i forlængelse af bestyrelsesmødet, hvorimod ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke får besked.


Download Ansøgningsskema om forskningsårs-, ph.d.- og klinisk frikøbsstipendium